เลือกหน้า

Detail 

Award

Gallery

Pricing

Factsheet

Assistive Tableware
for Elderly

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2557 พบว่า ประชากรผู้สูงอายุไทยเพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนคน และคาดว่าปี 2568 หรือในอีกเพียง 10 ปี ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” โดยจะมีผู้สูงอายุมากกว่า 7 ล้านคน หรือ 1 คน ในประชากรทุกๆ 5 คน (กระทรวงสาธารณสุข, 2557) ในขณะที่ปริมาณผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น แต่นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุยังพบได้น้อย

Assistive Tableware for Elderly เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยรองศาสตรจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต ร่วมกับนักออกแบบ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และนักอาชีวบำบัด ออกแบบและทดลองกับผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้อมือและแขน เป็นเวลากว่า 3 ปี เพื่อให้ได้ชุดภาชนะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง แก้ปัญหาการใช้ภาชนะบนโต๊ะอาหารแบบเดิมที่ไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะ ทำให้เป็นอุปสรรคในการรับประทานอาหารให้สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองได้สะดวกขึ้น และยังช่วยลดภาระผู้ดูแลได้อีกด้วย

ชุดภาชนะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง
(Assistive Tableware for Elderly) ประกอบด้วย

Silver Plate

จานผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง มีความแตกต่างกับจานทั่วไป โดยที่ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกสามารถใช้มือ/แขนข้างที่อ่อนแรงประคองจานให้อยู่กับที่ในขณะใช้งาน ออกแบบส่วนยื่นเพื่อให้สามารถวางมือได้ มีรายละเอียดดังนี้
 

 • ส่วนยื่นจานช่วยพยุงเวลาตักอาหาร
 • ก้นจานลาดเอียงลงเข้าหาตัวผู้ใช้ เพื่อง่ายต่อการตักอาหาร
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 cm
 • ลึกประมาณ 2 cm
 • น้ำหนัก 500 กรัม
 • บรรจุเต็ม 500 ml. บรรจุเพื่อรับประทาน ประมาณ 300 ml.

Silver Bowl

ชามผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง แตกต่างจากชามทั่วไป คือ มีส่วนยื่นจากบริเวณปากชาม เพื่อใช้ให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ใช้ในการประคองชามให้อยู่กับที่ เพื่อความสะดวกในการรับประทานอาหาร มีรายละเอียดดังนี้
 

 • ขอบชามมีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อช่วยพยุง เวลาตักอาหาร
 • ก้นชามลาดเอียงลงเข้าหาตัวผู้ใช่ เพื่อง่ายต่อการตักอาหาร
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 cm
 • ลึกประมาณ 3.5 cm
 • น้ำหนัก 185 กรัม
 • บรรจุเต็ม 350 ml. บรรจุเพื่อรับประทาน ประมาณ 250 ml.

Silver Cup

แก้วน้ำผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง มีความแตกต่างจากแก้วน้ำทั่วไป คือขอบแก้วด้านบนมีส่วนยื่น เพื่อช่วยให้อุ้งมือให้สามารถพยุงแก้วได้ง่ายขึ้น ตัวแก้วไม่มีรอยเว้า เพื่อแก้ปัญหาจับแก้วที่ไม่ตรงตามรูปทรงที่นักออกแบบกำหนด ออกแบบให้ก้นสูงขึ้น เพื่อลดปริมาณน้ำในแก้วไม่ให้มากเกินไป มีรายละเอียดดังนี้
 

 • ขอบแก้วมีส่วนที่ยื่นออกมา เพื่อช่วยพยุง เวลายกดื่ม
 • ขนาดใกล้เคียงกับแก้วทั่วไป ก้นแก้วสูงเพื่อให้บรรจุน้ำเพียงพอต่อการยกดื่ม
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 cm
 • ความลึก 7.5 เซนติเมตร เพื่อบรรจุน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อไม่ให้เกิดการลำลัก
 • ความสูง 11 เซนติเมตร เพื่อช่วยให้สะดวกต่อการจับ
 • น้ำหนัก 185 กรัม
 • บรรจุเต็ม 350 ml. บรรจุเพื่อรับประทาน ประมาณ 250 ml.

Silver Spoon

ช้อนผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง แตกต่างจากช้อนทั่วไป เป็นการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการจับและการกำ เพราะได้ออกแบบให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อช่วงกลาง (Middle range) ซึ่งเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังทำให้ลดการกำ/การกางของนิ้วมือ ส่วนตัวช้อนและด้ามช้อนมีการโค้งหักมุม เพื่อให้สะดวกต่อการตักอาหารเข้าปากและลดการเหยียดของไหล่ สะบักและข้อศอก มีรายละเอียดดังนี้
 

 • ด้ามช้อนใหญ่กว่าปกติเพื่อช่วยให้จับได้ง่ายขึ้น พื้นผิวขรุขระเล็กน้อยคล้ายเปลือกส้ม เพื่อกระตุ้นความรู้สึกบริเวณฝ่ามือ
 • ด้ามช้อนและตัวช้อนโค้งเพื่อช่วยลดการ ยืดเหยียดข้อศอก ข้อไหล่ และสะบัก
 • ช้อนเป็นสีเขียวเพื่อให้มองเห็นได้ง่าย
 • มีน้ำหนักเบา 16 กรัม
 • ตักอาการได้ไม่เกิน 5 มิลลิลิตร เพื่อป้องกันการสำลัก
 • ใช้วัสดุรีไซเคิลได้ 100%

Award

Design Excellence Award (DEmark) 2019, DIPT, 
Thailand: Silver Spoon

Good Design Award (Gmark) 2019,
Japan: Silver Spoon

Pricing

สนใจสินค้าของเรา?

ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งซื้อสินค้า All Care Plus

Factsheet

ผลิตภัณฑ์ จาน ช้อน (มือขวา) ชาม แก้วน้ำ
ราคา 369 129 159 179
ชนิดของวัสดุที่สัมผัสอาหาร เมลามีน
(Food Grade)
พลาสติก Pp 2500h
(Food Grade)
เมลามีน
(Food Grade)
เมลามีน
(Food Grade)
สี เขียว เขียว เขียว เขียว
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 cm 15 cm 7 cm
ลึก 2 cm 3.5 cm 7.5 cm
น้ำหนัก 500 กรัม 16 กรัม 185 กรัม 185 กรัม
ปริมาณความจุเต็มภาชนะ 500 มิลลิลิตร 5 มิลลิลิตร 350 มิลลิลิตร 350 มิลลิลิตร
ปริมาณความจุที่แนะนำ 300 มิลลิลิตร 5 มิลลิลิตร 250 มิลลิลิตร 250 มิลลิลิตร
ลักษณะภายนอกทั่วไป มีส่วนยื่นที่ก้นจานเพื่อช่วยพยุงเวลาตักอาหาร ด้ามช้อนใหญ่กว่าปกติเพื่อช่วยให้จับได้ง่ายขึ้น ขอบชามมีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อช่วยพยุงเวลาตักอาหาร ขอบแก้วมีส่วนที่ยื่นออกมา เพื่อช่วยพยุงเวลายกดื่ม
ก้นจานลาดเอียงลงเข้าหาตัวผู้ใช้
เพื่อง่ายต่อการตักอาหาร
ด้ามช้อนและตัวช้อนโค้งหักมุมเพื่อช่วยลดการยืดเหยียด ข้อศอก ข้อไหล่ และสะบัก ก้นชามลาดเอียงลงเข้าหาตัวผู้ใช้  เพื่อง่ายต่อการตักอาหาร ก้นแก้วสูงขึ้นเพื่อบรรจุน้าในปริมาณที่เหมาะสม
ความสามารถในการนำเข้าไมโครเวฟ
พื้นผิว เรียบ ขรุขระเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นความรู้สึกบริเวณฝ่ามือ เรียบ เรียบ
รางวัล

• Design Excellence Award (Demark), DITP, Thailand

• Good Design Award (Gmark), Japan

บริษัท ออล แคร์ พลัส จำกัด
88/267 หมู่บ้าน ชวนชื่น วัชรพล ซอย รามอินทรา 65 แยก 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

© 2021 All Care Plus

     

All Care Plus