เลือกหน้า

บทความ

(Title) All Care Plus

(Title) All Care Plus

(Content) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat ante sit amet enim rhoncus, blandit rutrum massa tristique. Suspendisse et fermentum massa, sit amet condimentum lacus. Nulla faucibus scelerisque posuere. Aliquam pulvinar nisl quis...

อ่านเพิ่มเติม
ชุดภาชนะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง (Assistive Tableware for Elderly)

ชุดภาชนะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง (Assistive Tableware for Elderly)

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2557 พบว่า ประชากรผู้สูงอายุไทยเพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนคน และคาดว่าปี 2568 หรือในอีกเพียง 10 ปี ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” โดยจะมีผู้สูงอายุมากกว่า 7 ล้านคน หรือ 1 คน ในประชากรทุกๆ 5 คน (กระทรวงสาธารณสุข,...

อ่านเพิ่มเติม
บริษัท ออล แคร์ พลัส จำกัด
88/267 หมู่บ้าน ชวนชื่น วัชรพล ซอย รามอินทรา 65 แยก 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

© 2021 All Care Plus

     

All Care Plus